Sayın Katılımcılar,

Bildiri sonuçları tarih ve saatleri  belirlenmiştir.

Poster için;

  1. Posterler düzenleme kurulunun belirlediği sıra numasına göre belirlenen panolara asılacaktır.
  2. Poster sahipleri kendilerine ayrılan sürenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır.
  3. Zamanında asılmayan posterlere özet bildiri kitapçığında yer verilmeyecektir.
  4. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.

Poster 4 Mayıs 2018 Saat 08:00 - 12:00 

Poster 4 Mayıs 2018 Saat 13:00 - 17:00

Poster 5 Mayıs 2018 saat 09:00 - 13:00

Sözel Sunumlar için;

  1. Sunum süresi 5 dakika olup sunum yapacak kişiler, istenen tarih, saat ve salonda hazır bulunmalıdırlar.
  2. Sunumu yapılmayan bildiri özet bildiri kitapçığında yer almayacaktır.
  3. Sunumunuzu sunum saatinden en az bir saat önce bilgisayara yüklenme işlemi için görevlilere iletiniz.

 Sözel Sunumlar